2006 © Trans Polonia


Przedsiębiorstwo Transportowe TRANS POLONIA S.A. posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności:
  1. Licencja transportowa wydana przez polskie Ministerstwo Infrastruktury uprawniająca do wykonywania usług transportowych na terenie całej europy.
  2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  3. Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu międzynarodowego.
  4. Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego
Ponadto firma jest członkiem Pomorskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych.

Licencja na wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Trans Polonia S.A. Licencja na wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. Trans Polonia S.A. Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy. Dariusz Cegielski Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Dariusz Cegielski