2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures
Skład Zarządu
DARIUSZ CEGIELSKI - Prezes Zarządu
KRZYSZTOF LUKS - Członek Zarządu
ADRIANA BOSIACKA - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej
KRZYSZTOF PŁACHTA - Przewodniczący RN
AGNIESZKA MELER - Wiceprzewodnicząca RN
ZBIGNIEW ADAMSKI - Członek RN
PAWEŁ CZERNIEWSKI - Członek RN
MACIEJ DOBRZYNIECKI - Członek RN