2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures
Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowaną firmą transportową świadczącą usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ładunków chemicznych oraz mas bitumicznych. Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Międzynarodowy zespół pracowników Trans Polonia S.A. jest złożony z doświadczonych i wyszkolonych ludzi, którzy budują wartość Spółki. Kadra kierownicza posiada specjalne certyfikaty kompetencji zawodowych, które są dowodem jej poziomu profesjonalności. Kierowcy posiadają odrębny system oceny pracy, który jest wzorowany na najlepszych tego typu systemach światowych.

Wśród klientów Trans Polonia S.A. znajdują się największe przedsiębiorstwa działające w branży petrochemicznej. Współpraca na tym wysokowyspecjalizowanym rynku oparta jest przede wszystkim na wysokiej jakości oraz terminowości oferowanych usług, renomie dostawcy oraz umiejętności zbudowania wzajemnego zaufania. Trans Polonia S.A. spełnia najwyższe standardy branży począwszy od konwencji ADR poprzez zasady Międzynarodowego Zrzeszenia Producentów Chemicznych ISOPA do certyfikatów ISO 9001:2000 oraz SQAS. Dzięki stosowaniu przez Spółkę tak wyśrubowanych norm, klienci Spółki coraz chętniej podpisują kontrakty długoterminowe.

Największa dynamika wzrostu przychodów Trans Polonia S.A. widoczna jest przede wszystkim w obszarze transportu oraz procesu logistyki mas bitumicznych. Doświadczenie Spółki w tym zakresie owocuje dużą liczbą podpisywanych kontraktów. Trans Polonia S.A. pozyskała do współpracy znaczną część rynku transportowego. Zarząd Spółki szacuje, że planowane oraz realizowane projekty budowy dróg i autostrad w Polsce będą miały wpływ na stały rozwój działalności firmy w tym obszarze.

Trans Polonia S.A. jest spółką notowaną na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 września 2008 roku.

W związku z dalszymi perspektywami wzrostu, pojawiła się potrzeba zwiększenia mocy przewozowych, którymi obecnie dysponuje Trans Polonia S.A. Z tego względu podjęta została decyzja o zmianie rynku notowań akcji z ASO NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i powiązanym z tym przeprowadzeniu nowej emisji akcji. Pozyskany kapitał umożliwi przeprowadzenie inwestycji, które pomogą dostosować oferowane usługi do potrzeb konkretnego Klienta.