2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures

Trans Polonia S.A.
Ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew

tel. (+48 58) 533 90 13 fax (+48 58) 533 90 10
osoba do kontaktu: Krzysztof Luks
info@transpolonia.pl