2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures
Nadchodzące wydarzenia:
21.03.2011 – publikacja Jednostkowego Raportu Rocznego za 2010
16.05.2011 – publikacja Jednostkowego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2011
31.08.2011 – publikacja Jednostkowego Raportu Półrocznego za 2011
14.11.2011 – publikacja Jednostkowego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2011
Ostatnie wydarzenia:
27.10 – 10.11.2010 zapisy na akcje serii D
do 16.11.2010 - planowany termin przydziału Akcji Serii D
21.10.2010 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.
16.08.2010 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r.
17.05.2010 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.
23.04.2010 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02.04.2010 – publikacja raportu rocznego za 2009 r.
15.02.2010 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r.
08.02.2010 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie