2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży 10 193 809,31 13 811 454,19 12 898 603,97
EBIT 792 152,17 995 157,56 753 561,19
EBITDA 1 222 914,40 1 664 467,69 1 566 292,42
Zysk brutto 560 813,52 29 050,39 416 355,00
Zysk netto 486 665,52 199 325,79 500 343,00
Aktywa razem 6 921 319,51 10 254 952,68 10 194 740,79
Kapitał własny 1 238 183,66 1 843 125,33 2 343 468,33
WSKAŹNIKI FINANSOWE
2007 2008 2009
Rentowność operacyjna (%) 7,2% 6,0% 5,0%
Rentowność EBITDA (%) 12,0% 12,1% 12,1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 39,3% 10,8% 21,4%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 7,0% 1,9% 4,9%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 17,9% 18,0% 23,0%
Pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym 79,8% 84,0% 81,1%
WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ
Liczba akcji 5 277 360
Zysk na akcje 0,09
Wartość księgowa na akcje 0,44
Cena rynkowa akcji 8.38
Wartość rynkowa 44 224 277
Wartość księgowa 2 343 468
Wskaźnik cena/wartość księgowa 18.9
Wskażnik cena/zysk 88.4