2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures
Akconariusz Liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Dariusz Cegielski (poprzez Vataro Holdings Ltd.) 3 736 800 64,43% 6 236 800 75,14%
Iwar Przyklang 525 000 9,05 % 525 000 6,33%
Pozostali 1 538 200
26,52% 1 538 200
18,53%

5 800 000
100,00 %8 300 000
100,00 %
Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Kapitał zakładowy emitenta
Seria Ilość Nominał Wartość
A 2 500 000 0,10 zł 250 000,00 zł
B 2 500 000 0,10 zł 250 000,00 zł
C 277 364 0,10 zł 27 736,40 zł
D 522 636 0,10 zł 52 636,60 zł

5 800 000
580 000,00 zł