2006 © Trans Polonia
Relacje inwestorskie
pictures
Spółka Trans Polonia S.A. zadebiutowała na rynku New Connect w dniu 12 września 2008 roku. Kurs odniesienie na pierwszą sesję dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosił 2,42zł. Spółka zadebiutowała ceną 3,20zł. Akcje serii C oferowane były w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której przydzielono inwestormom 277 364 sztuk akcji. Spółka pozyskała 671 221zł.

25 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz ze zmianą rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW, Trans Polonia S.A. przeprowadziła emisje akcji w ramach której pozyskała 4 181 088 zł. Redukcja w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 24,2%.
Dariusz Cegielski - Prezes Zarządu odbiera statuetkę ViVene wręczaną spółkom debiutującym na wyniku New Connect