2006 © Trans Polonia
Inwestor Relations
Rapoty EBI
2010-11-24 08:36:47
Wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2010-11-23 16:39:14
Informacja Trans Polonia S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D
2010-11-19 10:57:42
Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2010 roku
2010-11-15 21:00:12
Przydział akcji serii D - dojście emisji do skutku
2010-10-26 17:51:27
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
2010-10-21 08:11:27
Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku
2010-10-20 16:11:17
Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2010 roku
2010-10-19 16:00:43
Wcześniejsza publikacja raportu okresowego za III kwartał 2010 roku
2010-10-05 09:52:21
Prognoza wyników finansowych na 2010 rok
2010-10-01 12:27:24
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
2010-09-20 16:44:08
Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2010 roku
2010-08-18 16:55:28
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2010 roku
2010-08-18 16:29:56
Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów
2010-08-16 08:05:58
Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku
2010-07-20 16:18:15
Rejestracja zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
2010-06-01 14:08:53
Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
2010-05-17 22:46:26
Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku
2010-04-23 13:46:24
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23 kwietnia 2010 r.
2010-04-09 19:49:55
Zawarcie istotnej umowy
2010-04-02 20:12:04
Raport Roczny za 2009 rok
2010-04-02 17:59:05
Zawarcie istotnej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o.
2010-03-31 09:05:02
Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego
2010-03-24 17:39:50
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał
2010-02-16 14:15:20
Ustalenie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu statutu Spółki
2010-02-15 16:40:11
Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku
2010-02-08 20:31:55
Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 8 luty 2010 r.
2010-01-18 09:19:37
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
2010-01-11 20:27:11
Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał.
2010-01-11 09:33:51
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał
2009-11-17 16:54:20
Zmiana praw z instrumentów finansowych
2009-11-02 16:41:05
TRANS POLONIA S.A. - Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku
2009-08-28 16:45:23
Zawarcie istotnych umów
2009-07-29 16:43:39
Raport Półroczny
2009-05-29 14:43:59
Treść uchwał podjętych na ZWZA TRANS POLONIA S.A. w dniu 29 maja 2009 roku
2009-05-13 11:49:02
Projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 29 maja 2009 - TRANS POLONIA S.A.
2009-04-29 14:54:58
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trans Polonia S.A.
2009-04-29 14:45:57
Nabycie aktywów o istotnej wartości dla emitenta
2009-04-23 17:07:30
Raport Roczny
2009-03-12 15:50:11
Nabycie aktywów o istotnej wartości dla emitenta.
2009-02-15 09:38:58
Zarejestrowanie przez Sąd zmian w kapitale Spółki
Rapoty ESPI
2011-02-18
Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2011 roku
2011-01-26
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”
2011-01-19
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2010 roku
2011-01-14
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Trans Polonia do publicznej wiadomości w 2010 roku
2011-01-12
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-11
Wybór biegłego rewidenta
2010-12-22
Powołanie Członków Zarządu Spółki
2010-12-20
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2010 roku
2010-12-14
Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.
2010-12-09
Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów
2010-12-09
Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW i wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D
2010-12-08
Rejestracja w KDPW akcji serii D
2010-12-01
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii D
2010-11-24
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz PDA serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW
2010-11-24
Rejestracja w KDPW praw do akcji serii D oraz akcji serii B
2010-11-23
Informacja Trans Polonia S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D
2010-11-15
Przydział akcji serii D – dojście emisji do skutku
2010-10-26
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
2010-05-24
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2010-05-24
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
2010-04-29
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
2010-04-29
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2010-04-23
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2010 roku
2010-04-15
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2010-04-09
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2010-03-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2010-02-09
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 luty 2010 roku
2010-01-11
Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2010-01-11
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A.
2009-11-17
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2009-11-04
Zawiadomienie od osób zobowiązanych
2009-11-03
Zawiadomienia o zmianie posiadanych pakietów akcji
2009-05-29
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2009 roku.
2009-02-14
Zarejestrowanie przez Sąd zmian w kapitale Spółki