2006 © Trans Polonia
Investor Relations
pictures
Spółka Trans Polonia S.A. zadebiutowała na rynku New Connect w dniu 12 września 2008 roku. Kurs odniesienie na pierwszą sesję dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosił 2,42zł. Spółka zadebiutowała ceną 3,20zł. Akcje serii C oferowane były w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której przydzielono inwestormom 277 364 sztuk akcji. Spółka pozyskała 671 221zł.
Dariusz Cegielski - Prezes Zarządu odbiera statuetkę ViVene wręczaną spółkom debiutującym na wyniku New Connect